Polityka prywatności

Polityka prywatności i regulamin

 

Postanowienia ogólne

Administratorem danych osobowych Klientów jest za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Michał Kanarkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kanarkiewicz Strategy Consulting Michał Kanarkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Broniewskiego 27/3, 84-200 Wejherowo, NIP 5882282367, REGON 341622223, adres poczty elektronicznej: biuro@MichalKanarkiewicz.com oraz numer telefonu kontaktowego: 500742501 - zwany dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

Klient ma prawo nie wyrazić zgody na postanowienia Polityki Prywatności i innych regulaminów świadczenia usług przez Administratora. Brak wyrażenia zgody powodować będzie jednak niemożność świadczenia usług przez Administratora.

Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego od momenty zaakceptowania przez nich jej postanowień.

Przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Michał Kanarkiewicz nadzoruje Inspektor Ochrony Danych Osobowych, wskazany wraz z danymi kontaktowymi na www.sklep.kanarkiewicz.pl.

Dane Osobowe

Michał Kanarkiewicz przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi świadczone przez Michał Kanarkiewicz w ramach www.sklep.kanarkiewicz.pl.

oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Michał Kanarkiewicz

Michał Kanarkiewicz może wykorzystywać dane osobowe Klientów w celu marketingu bezpośredniego Produktów i usług partnerów handlowych Michał Kanarkiewicz, o ile Klient wyrazi wyraźną zgodę na tego rodzaju marketing.

Michał Kanarkiewicz wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły. Do niezbędnych danych Michał Kanarkiewicz zalicza:

Imię, adres-email

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Michał Kanarkiewicz jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:

umożliwienia Klientom korzystania z funkcjonalności strony internetowej,

realizacji zamówień na Produkty i usługi Michał Kanarkiewicz,

reakcji na informacje przesłane Michał Kanarkiewicz z wykorzystaniem formularza kontaktowego,

realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów (kursów),

realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług Michał Kanarkiewicz oraz Produktów i usług partnerów handlowych Michał Kanarkiewicz, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.

Podczas zakładania Konta, zakupu Produktów i usług, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera lub w toku korzystania z formularza kontaktu, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie pola w formularzu rejestracji.

Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Michał Kanarkiewicz.

Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Klient ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych. W przypadku zgłoszenia takiego żądania Klient godzi się z faktem, że świadczenie usług przez Michał Kanarkiewicz będzie niemożliwe i zostanie poczytane jako wypowiedzenie umowy przez Klienta z przyczyn leżących po jego stronie.

Michał Kanarkiewicz będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez Michał Kanarkiewicz, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury, dochodzenia roszczeń Michał Kanarkiewicz.

W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.

Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, rejestracji Konta, zakupu Produktów i usług Michał Kanarkiewicz, korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witryny www.sklep.kanarkiewicz.pl. wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:

z użyciem plików Cookie - dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej www.sklep.kanarkiewicz.pl.

(określone szczegółowo w Polityce Cookies)

z użyciem logów serwera - dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony www.sklep.kanarkiewicz.pl, www.kanarkiewicz.pl, www.nauczycielszachow.pl .

nastąpiło przez odnośnik (link) - adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę www.sklep.kanarkiewicz.pl, www.kanarkiewicz.pl, www.nauczycielszachow.pl .

Imię, adres e-mail

W przypadku uzyskania przez Michał Kanarkiewicz wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej www.sklep.kanarkiewicz.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Michał Kanarkiewicz może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

Dane osobowe przechowywane są przez okres nieokreślony.

Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny www.sklep.kanarkiewicz.pl.

i jej poddomen

Przeglądanie zawartości witryny internetowej www.sklep.kanarkiewicz.pl., niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.

Korzystanie z formularza kontaktowego

Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie Michał Kanarkiewicz skontaktuj się wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów (kursów)

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów (kursów) należących do Michał Kanarkiewicz i dostępnych na www.sklep.kanarkiewicz.pl. wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera (kursu). Adres email jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter (kurs). Imię pozwala Michał Kanarkiewicz zwracać się do czytelników po imieniu.

 

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Michał Kanarkiewicz za pośrednictwem www.sklep.kanarkiewicz.pl.

możliwe jest po założeniu Konta lub bez zakładania Konta poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania.

Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Michał Kanarkiewicz (nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Michał Kanarkiewicz oraz partnerów handlowych Michał Kanarkiewicz)

Michał Kanarkiewicz zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Michał Kanarkiewicz.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu www.sklep.kanarkiewicz.pl usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów Michał Kanarkiewicz i www.sklep.kanarkiewicz.pl.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych www.sklep.kanarkiewicz.pl. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do Michał Kanarkiewicz przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.

Michał Kanarkiewicz nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Michał Kanarkiewicz i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Michał Kanarkiewicz nie podlegają Polityce Prywatności.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do Michał Kanarkiewicz. Przekazywanie danych podmiotom trzecim Michał Kanarkiewicz nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.

W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.

Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zmiany Polityki Prywatności

Niniejszy dokument może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Administrator poinformuje na swoich stronach internetowych. Konsumenci zostaną poinformowani indywidualnie na adresy e-mail. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Klient będący konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie. Korzystanie przez Klienta z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

Wszelkie zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: Michał Kanarkiewicz nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należącego do Michał Kanarkiewicz serwisu i newsletterów.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl